LỖI Khí công - lỗi gì vào đây

SuperCover

Trung Sĩ
- Lỗi dồn dame, char ninja.
- Hiện tại ninja có nhiều cái bất cập như sau:
+ Liên hoàn phi vũ: đòn đánh liên hoàn có tác dụng gây dame = 5 lần đòn đánh thường. Khi xưa nếu xuất hiện lhpv thì sẽ gây dame 5 lần liên tục ( không thể giữ lại hoặc cộng dồn) nhưng hiện tại việc fix đánh chay có thể ngắt đòn đánh, làm lag đòn đánh = vận công. Liên hoàn phi vũ = 5 đòn đánh đã bị stack lại thành 1 đòn. Giống như các clash skill có 1 số skill sẽ gây dame 3 lần nhưng khi kẹp thì 3 lần dame đó nó cũng tính là 1 skill. Lhpv 5 lần gây dame bh nếu như ngắt đòn đánh sẽ đc tính là 1 stack, và với việc delay đòn đánh thường quá ảo( 0,36s/1 đòn) nghĩa là trong 1-1,5s có thể ngắt được 3 đòn và nếu như 3 đòn ấy đều là lhpv thì hiểu rồi đấy = 15 đòn đánh thường trong 1-1,5s ( quá áo và lỗi, dẫn tới việc ninja sock dame quá lỗi không thể nào bơm máu kịp).
+ Theo như cách thức pk của nin mình tham khảo trên dzo. Thì phần lớn njnja pk dựa vào việc né skill, dồn dame và one hit đối phương với 1 hit dame xanh, tuy nhiên ở bên dzo thì khí công 8x của nin có cộng dồn dame theo từng lần né tức né càng nhiều dame tiếp theo càng to, còn hiện tại thì hình như o sv chỉ dc bonus dame 1 lần né.
*** Cuối cùng mình khá thắc mắc tại sao lại có nhưng đợt chỉnh sửa nhắm vào các char đánh chay( các char có yêu cầu cao về mặt đầu tư, thường năm trong tay các top )ndẫn tới việc nếu được đầu tư đầy đủ nó quá OP như hiện tại. Và trải qua nhiều đợt PK, do GM tổ chức, hay các trận pk tự phát có sự chứng kiến của GM nhưng dường như k thắc mắc về sức mạnh của nin or phân vân k biết có lỗi gì không mà nó đè đầu cưỡi cổ các char khác nhưng chả thấy động thái gì từ GM.
- Đồng ý là nếu các char nin, cung nếu đồ k bá, pill k đủ thì khá phế tuy nhiên như trên đã phân tích, nin dựa vào né và dồn dame one hit, cung thì cũng rất nhiều kc crit, tầm tc5 nếu nhảy max thù việc onehit là bt.
+ Cuối cùng không biết mục đích của GM là gì nhưng làm ơn trả lại sân chơi hay ít nhất hoàn thiện nó sớm hộ chứ hôm nay vô TLC lèo tèo được vài người. 1 con nin xuất hiện ở 1 bên đủ làm thay đổi cục diện 1 trận chiến ( dame tượng trùm, né thì đánh 10 dính 4-5, dame dồn thì ảo, def cirl s ~1k2 tc4 mà còn chết lên xuống liệu tc4 được mấy người tank được).
@Lion_King chừng nào xuất hiện giải quyết mớ vấn đề về kc đây a
 

Matrix

Trung Sĩ
- Lỗi dồn dame, char ninja.
- Hiện tại ninja có nhiều cái bất cập như sau:
+ Liên hoàn phi vũ: đòn đánh liên hoàn có tác dụng gây dame = 5 lần đòn đánh thường. Khi xưa nếu xuất hiện lhpv thì sẽ gây dame 5 lần liên tục ( không thể giữ lại hoặc cộng dồn) nhưng hiện tại việc fix đánh chay có thể ngắt đòn đánh, làm lag đòn đánh = vận công. Liên hoàn phi vũ = 5 đòn đánh đã bị stack lại thành 1 đòn. Giống như các clash skill có 1 số skill sẽ gây dame 3 lần nhưng khi kẹp thì 3 lần dame đó nó cũng tính là 1 skill. Lhpv 5 lần gây dame bh nếu như ngắt đòn đánh sẽ đc tính là 1 stack, và với việc delay đòn đánh thường quá ảo( 0,36s/1 đòn) nghĩa là trong 1-1,5s có thể ngắt được 3 đòn và nếu như 3 đòn ấy đều là lhpv thì hiểu rồi đấy = 15 đòn đánh thường trong 1-1,5s ( quá áo và lỗi, dẫn tới việc ninja sock dame quá lỗi không thể nào bơm máu kịp).
+ Theo như cách thức pk của nin mình tham khảo trên dzo. Thì phần lớn njnja pk dựa vào việc né skill, dồn dame và one hit đối phương với 1 hit dame xanh, tuy nhiên ở bên dzo thì khí công 8x của nin có cộng dồn dame theo từng lần né tức né càng nhiều dame tiếp theo càng to, còn hiện tại thì hình như o sv chỉ dc bonus dame 1 lần né.
*** Cuối cùng mình khá thắc mắc tại sao lại có nhưng đợt chỉnh sửa nhắm vào các char đánh chay( các char có yêu cầu cao về mặt đầu tư, thường năm trong tay các top )ndẫn tới việc nếu được đầu tư đầy đủ nó quá OP như hiện tại. Và trải qua nhiều đợt PK, do GM tổ chức, hay các trận pk tự phát có sự chứng kiến của GM nhưng dường như k thắc mắc về sức mạnh của nin or phân vân k biết có lỗi gì không mà nó đè đầu cưỡi cổ các char khác nhưng chả thấy động thái gì từ GM.
- Đồng ý là nếu các char nin, cung nếu đồ k bá, pill k đủ thì khá phế tuy nhiên như trên đã phân tích, nin dựa vào né và dồn dame one hit, cung thì cũng rất nhiều kc crit, tầm tc5 nếu nhảy max thù việc onehit là bt.
+ Cuối cùng không biết mục đích của GM là gì nhưng làm ơn trả lại sân chơi hay ít nhất hoàn thiện nó sớm hộ chứ hôm nay vô TLC lèo tèo được vài người. 1 con nin xuất hiện ở 1 bên đủ làm thay đổi cục diện 1 trận chiến ( dame tượng trùm, né thì đánh 10 dính 4-5, dame dồn thì ảo, def cirl s ~1k2 tc4 mà còn chết lên xuống liệu tc4 được mấy người tank được).
@Lion_King chừng nào xuất hiện giải quyết mớ vấn đề về kc đây a
Thế nên bất cứ sv nào mình cũng chơi all class. Thể loại nhạc nào mình nhảy cũng được
 

Lion_King

Impossible = I'm possible
Staff member
- Lỗi dồn dame, char ninja.
- Hiện tại ninja có nhiều cái bất cập như sau:
+ Liên hoàn phi vũ: đòn đánh liên hoàn có tác dụng gây dame = 5 lần đòn đánh thường. Khi xưa nếu xuất hiện lhpv thì sẽ gây dame 5 lần liên tục ( không thể giữ lại hoặc cộng dồn) nhưng hiện tại việc fix đánh chay có thể ngắt đòn đánh, làm lag đòn đánh = vận công. Liên hoàn phi vũ = 5 đòn đánh đã bị stack lại thành 1 đòn. Giống như các clash skill có 1 số skill sẽ gây dame 3 lần nhưng khi kẹp thì 3 lần dame đó nó cũng tính là 1 skill. Lhpv 5 lần gây dame bh nếu như ngắt đòn đánh sẽ đc tính là 1 stack, và với việc delay đòn đánh thường quá ảo( 0,36s/1 đòn) nghĩa là trong 1-1,5s có thể ngắt được 3 đòn và nếu như 3 đòn ấy đều là lhpv thì hiểu rồi đấy = 15 đòn đánh thường trong 1-1,5s ( quá áo và lỗi, dẫn tới việc ninja sock dame quá lỗi không thể nào bơm máu kịp).
+ Theo như cách thức pk của nin mình tham khảo trên dzo. Thì phần lớn njnja pk dựa vào việc né skill, dồn dame và one hit đối phương với 1 hit dame xanh, tuy nhiên ở bên dzo thì khí công 8x của nin có cộng dồn dame theo từng lần né tức né càng nhiều dame tiếp theo càng to, còn hiện tại thì hình như o sv chỉ dc bonus dame 1 lần né.
*** Cuối cùng mình khá thắc mắc tại sao lại có nhưng đợt chỉnh sửa nhắm vào các char đánh chay( các char có yêu cầu cao về mặt đầu tư, thường năm trong tay các top )ndẫn tới việc nếu được đầu tư đầy đủ nó quá OP như hiện tại. Và trải qua nhiều đợt PK, do GM tổ chức, hay các trận pk tự phát có sự chứng kiến của GM nhưng dường như k thắc mắc về sức mạnh của nin or phân vân k biết có lỗi gì không mà nó đè đầu cưỡi cổ các char khác nhưng chả thấy động thái gì từ GM.
- Đồng ý là nếu các char nin, cung nếu đồ k bá, pill k đủ thì khá phế tuy nhiên như trên đã phân tích, nin dựa vào né và dồn dame one hit, cung thì cũng rất nhiều kc crit, tầm tc5 nếu nhảy max thù việc onehit là bt.
+ Cuối cùng không biết mục đích của GM là gì nhưng làm ơn trả lại sân chơi hay ít nhất hoàn thiện nó sớm hộ chứ hôm nay vô TLC lèo tèo được vài người. 1 con nin xuất hiện ở 1 bên đủ làm thay đổi cục diện 1 trận chiến ( dame tượng trùm, né thì đánh 10 dính 4-5, dame dồn thì ảo, def cirl s ~1k2 tc4 mà còn chết lên xuống liệu tc4 được mấy người tank được).
@Lion_King chừng nào xuất hiện giải quyết mớ vấn đề về kc đây a
Anh tôn trọng bài viết của e dài thế này nhưng 1 số luận điểm a thấy ko đúng lắm, như liên hoàn phi vũ a đảm bảo với e cơ chế ko bao h stack đc chỉ có thể đánh nhanh hơn thôi. Vì stack đc thì bất kì char nào đánh chay cũng đều stack đc hết.

Nin hiện giờ sau khi review thì khả năng nó có sai lệch khi tính dame nếu dùng spell thăng thiên cột 2 dẫn đến bị dupe dame lên nhiều lần khi kết hợp với dame xanh. Team vẫn đang review và sẽ có phản hồi sau khi chắc chắn.
 

Lion_King

Impossible = I'm possible
Staff member
  • Khí cầm thanh quá nguyệt với kc kích lưc công thanh? Char cầm sư
  • khi ở trang thái hạ thanh âm với dị thanh âm k tăng dam ....và ở 3 trạng thái cũng k tăng def
  • kc kích lực công thanh khi kill aoe có nhảy kc nhưng dam lúc tăng lúc không....
  • em mong kc cầm thanh quá nguyệt hoạt động đúng theo dịch thuật là dc tăng dam def ... khi ở 3 trạng thái siêu hạ dị thanh âm
Toàn bộ trang thái Siêu Thanh Âm được tăng dame đúng như của nó nhé, chỉ khác biệt là không được cập nhật vào Ctrl S
Hạ Thanh Âm kết hợp với cầm thanh quá nguyệt chỉ tăng phạm vi và số mục tiêu tấn công, không liên quan gì đến dame def nhé và nó vẫn đang hoạt động chính xác.

KC Kích Lực Công Thanh nhảy trên từng đối tượng chứ ko nhảy 1 phát là dame tăng tất cả đối tượng như Đao đâu mà nhầm lẫn là nó ko tăng nhé :)

Không có trạng thái nào là tăng def cả.

Các bạn nên tìm hiểu kĩ đã rồi hãy bảo là KC sai.
 

SuperCover

Trung Sĩ
Anh tôn trọng bài viết của e dài thế này nhưng 1 số luận điểm a thấy ko đúng lắm, như liên hoàn phi vũ a đảm bảo với e cơ chế ko bao h stack đc chỉ có thể đánh nhanh hơn thôi. Vì stack đc thì bất kì char nào đánh chay cũng đều stack đc hết.

Nin hiện giờ sau khi review thì khả năng nó có sai lệch khi tính dame nếu dùng spell thăng thiên cột 2 dẫn đến bị dupe dame lên nhiều lần khi kết hợp với dame xanh. Team vẫn đang review và sẽ có phản hồi sau khi chắc chắn.
Hôm nào có time a thử test tlc đi. Không bỗng nhiên đang bị con nin dí. Cách 1 khoảng mà 1 lúc sau mất máu 5 lần. Nếu như hoạt động đúng thì khi xuất hiện lhpv là phải mất máu liền dù có kẹp hay không vì cơ bản nó đánh 5 đòn, mà 3 đòn đã là tối đa của kẹp rồi. Vậy thì không bao h kẹp được = lhpv. V a giải thích cho e tại sao đột nhiên đang chạy lại bị mất máu 5 lần.
- Thứ 2 là về vụ cast time đánh chay. 0,36s là quá ảo. Không phải là nhanh hơn nữa mà là quá nhanh. Nếu để như này thì chả khác gì cái thời vừa đánh chay vừa kẹp skill cột 3 lúc 5-6x sv tmc của nin. Lại cũng chả khác j mấy con skill thời đó kẹp 3-4 skill.
 

SuperCover

Trung Sĩ
Toàn bộ trang thái Siêu Thanh Âm được tăng dame đúng như của nó nhé, chỉ khác biệt là không được cập nhật vào Ctrl S
Hạ Thanh Âm kết hợp với cầm thanh quá nguyệt chỉ tăng phạm vi và số mục tiêu tấn công, không liên quan gì đến dame def nhé và nó vẫn đang hoạt động chính xác.

KC Kích Lực Công Thanh nhảy trên từng đối tượng chứ ko nhảy 1 phát là dame tăng tất cả đối tượng như Đao đâu mà nhầm lẫn là nó ko tăng nhé :)

Không có trạng thái nào là tăng def cả.

Các bạn nên tìm hiểu kĩ đã rồi hãy bảo là KC sai.
Nếu là không cập nhật trong cirl s thì a có thể cho biết là nó tăng bnhiu % của công lực không để có thể tính. Chứ khi nhảy trạng thái như siêu âm nó có dame đơn mục tiêu, còn siêu âm debuff. K biết là dame thêm hay là dame của trạng thái
 

Lion_King

Impossible = I'm possible
Staff member
Nếu là không cập nhật trong cirl s thì a có thể cho biết là nó tăng bnhiu % của công lực không để có thể tính. Chứ khi nhảy trạng thái như siêu âm nó có dame đơn mục tiêu, còn siêu âm debuff. K biết là dame thêm hay là dame của trạng thái
Khí công ghi bao nhiêu thì nó tăng bấy nhiêu chứ sao mà không biết??? Có ghi ra Ctrl S thì nó vẫn là con số fix như trên bảng KC thôi khác nhau gì đâu? Lí do không ghi ra là đơn giản cầm thay đổi trạng thái nhiều liên tục, mỗi lần update thì gói tin Ctrl S rất nặng dễ lag máy thế thôi có vấn đề gì đâu.

Siêu âm dame đơn mục tiêu siêu âm debuff là cái gì thế???

upload_2018-12-6_17-36-2.png

Em có hiểu KC đó nói gì ko vậy?
 

Lion_King

Impossible = I'm possible
Staff member
Hôm nào có time a thử test tlc đi. Không bỗng nhiên đang bị con nin dí. Cách 1 khoảng mà 1 lúc sau mất máu 5 lần. Nếu như hoạt động đúng thì khi xuất hiện lhpv là phải mất máu liền dù có kẹp hay không vì cơ bản nó đánh 5 đòn, mà 3 đòn đã là tối đa của kẹp rồi. Vậy thì không bao h kẹp được = lhpv. V a giải thích cho e tại sao đột nhiên đang chạy lại bị mất máu 5 lần.
- Thứ 2 là về vụ cast time đánh chay. 0,36s là quá ảo. Không phải là nhanh hơn nữa mà là quá nhanh. Nếu để như này thì chả khác gì cái thời vừa đánh chay vừa kẹp skill cột 3 lúc 5-6x sv tmc của nin. Lại cũng chả khác j mấy con skill thời đó kẹp 3-4 skill.
3 hay 5 chẳng qua là liên chiêu con nin chia thành 5 step nhỏ, chứ không phải dồn 5 đòn attack lại thành 1 em nhé. Khác nhau hoàn toàn. Ngay câu chữ e đã bị nhầm lẫn giữa con số 3 là tối đa của 3 lần kẹp đòn attack riêng lẻ, chứ ko phải 3 bước nhỏ trong đòn đánh nhé.
 

Michael

Gia nhập giang hồ
Toàn bộ trang thái Siêu Thanh Âm được tăng dame đúng như của nó nhé, chỉ khác biệt là không được cập nhật vào Ctrl S
Hạ Thanh Âm kết hợp với cầm thanh quá nguyệt chỉ tăng phạm vi và số mục tiêu tấn công, không liên quan gì đến dame def nhé và nó vẫn đang hoạt động chính xác.

KC Kích Lực Công Thanh nhảy trên từng đối tượng chứ ko nhảy 1 phát là dame tăng tất cả đối tượng như Đao đâu mà nhầm lẫn là nó ko tăng nhé :)

Không có trạng thái nào là tăng def cả.

Các bạn nên tìm hiểu kĩ đã rồi hãy bảo là KC sai.

t1: trong hình a post lên có ghi.....
di thanh âm, hạ thanh am, sieu thanh âm . tấn công và phòng thủ tăng cao
hạ thanh âm tấn công diên rông tăng 11,3%
tăng đối tượng tấn công 2,7
vậy dòng hạ thanh âm tấn công diên rộng tăng 11,3% k co tác dụng hả a

kc kick lực công thành em đã test có quai lại clip mà em k biết gửi...
1 là nó nhảy dam hết các quai
2 la no hiên lên dòng kich lực rồi dam quai vẫn như bình thường

Dưới đây là hình bảng kc bên dzo......
em hiểu skill cầm thanh quá nguyệt như 1 skill nộ của cầm
giống như cuồng phong vạn phá của các char khác
47689017_2282811708618334_5162601413355765760_n.jpg cam.png 47689017_2282811708618334_5162601413355765760_n.jpg cam.png 47689017_2282811708618334_5162601413355765760_n.jpg
 

SuperCover

Trung Sĩ
3 hay 5 chẳng qua là liên chiêu con nin chia thành 5 step nhỏ, chứ không phải dồn 5 đòn attack lại thành 1 em nhé. Khác nhau hoàn toàn. Ngay câu chữ e đã bị nhầm lẫn giữa con số 3 là tối đa của 3 lần kẹp đòn attack riêng lẻ, chứ ko phải 3 bước nhỏ trong đòn đánh nhé.
Thì cũng như trên e giải thích thôi. Nếu vậy thì cứ tầm 1-1,5s tính ra nin có thể sock được = 15 dame thường.
Còn kc cầm. Siêu âm là tăng dame đơn mục tiêu. Vậy tất nhiên khi xuất hiện nó sẽ tăng dame khi đánh rồi. Còn cái dame của trạng thái là dame def cơ bản thì lm sao biết nó có tăng k? Tấn công đơn tăng 20% có phải đánh 2k5 thì khi ra siêu âm là 3k?
 

Lion_King

Impossible = I'm possible
Staff member
Đến kc e còn chưa hiểu thì e nên đổi topic thắc mắc KC thay vì bảo KC sai GM này nọ. Diện rộng là gì? là tiếng việt là phạm vi đó chứ gì?

kc kick lực công thành em đã test có quai lại clip mà em k biết gửi...
1 là nó nhảy dam hết các quai
2 la no hiên lên dòng kich lực rồi dam quai vẫn như bình thường

Anh đảm bảo với e KC này hoạt động chính xác trên từng target.

Về KC Cầm Thanh Quá Nguyệt, bảng miêu tả KC đã ghi quá rõ rồi, chẳng liên quan gì đến nộ của Cầm hay ko. Nó tăng hiệu lực của từng debuff. Và hiệu lực như trong ảnh, ko có tăng def như thắc mắc.
 

riprip

Gia nhập giang hồ
có nghĩa là dame def dc + hẳn vào gốc nha ... còn khi để dame đơn sẽ tăng thêm dame hình ở trên 34 khí công 22% dame 2k + 220
 

Michael

Gia nhập giang hồ
Đến kc e còn chưa hiểu thì e nên đổi topic thắc mắc KC thay vì bảo KC sai GM này nọ. Diện rộng là gì? là tiếng việt là phạm vi đó chứ gì?

kc kick lực công thành em đã test có quai lại clip mà em k biết gửi...
1 là nó nhảy dam hết các quai
2 la no hiên lên dòng kich lực rồi dam quai vẫn như bình thường

Anh đảm bảo với e KC này hoạt động chính xác trên từng target.

Về KC Cầm Thanh Quá Nguyệt, bảng miêu tả KC đã ghi quá rõ rồi, chẳng liên quan gì đến nộ của Cầm hay ko. Nó tăng hiệu lực của từng debuff. Và hiệu lực như trong ảnh, ko có tăng def như thắc mắc.
Vậy ở đó ghi rõ ràng là
hạ thanh âm tấn công diện rộng tăng xx%
vậy em hiểu là tăng tấn công hay tăng pham vi
và nếu a nói a chắc chăn.... về kc kick lực công thanh
vậy phiền a coi kĩ clip nay ở giây thư 8
video hoi mờ tai em gửi qua messenger
a coi đỡ hình vậy
 
Bên trên