THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member

than

Gia nhập giang hồ
Server: TD
ID chuyển: Zhunlk
NV Chuyển: Renge - Cung tà 111
ID nhận: darkknight4
ID chịu phí: darkknight
Ad chuyển giúp mình nha
 
Bên trên