THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

KhanhTran

Trung Sĩ
SV: Đông Lãnh
ID chuyển: yeuchang1212
NV chuyển: TuBille - Quyền sư 9 lv 83
ID nhận: lorento
ID chịu phí: kaiserkay
@deptopvip2311 xác nhận chuyển NV lun
 

deptopvip2311

Gia nhập giang hồ
SV: Đông Lãnh
ID chuyển: yeuchang1212
NV chuyển: TuBille - Quyền sư 9 lv 83
ID nhận: lorento
ID chịu phí: kaiserkay
@deptopvip2311 xác nhận chuyển NV lun
xác nhận
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
SV: Đông Lãnh
ID chuyển: yeuchang1212
NV chuyển: TuBille - Quyền sư 9 lv 83
ID nhận: lorento
ID chịu phí: kaiserkay
@deptopvip2311 xác nhận chuyển NV lun
xong rồi bạn
 

nhunghanna

Gia nhập giang hồ
sv : Đông Lãnh
id: vn0936956500
nhân vật: ZoZo
id nhận :taolabomay12081993
id chịu phí : vn0936956500
@Huyết Ban Nick
@taolabomay1610 vào xác nhận giao dịch
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
sv : Đông Lãnh
id: vn0936956500
nhân vật: ZoZo
id nhận :taolabomay12081993
id chịu phí : vn0936956500
@Huyết Ban Nick
@taolabomay1610 vào xác nhận giao dịch
xong nha
 
Bên trên