THÔNG BÁO Xóa pill vlhc

Lion_King

Impossible = I'm possible
Staff member
Hi mọi người,

Do 1 số sơ xuất khi triển khai VLHC các vòng đầu ko xóa pill thừa sau khi ra khỏi VLHC. Nay thông báo này đến cho các bạn biết được:

  • Tự xóa pill trước VLHC ngày mai (15/05/2018)
  • Ban nick 30 ngày nếu ai còn giữ bất kì pill nào thuộc về VLHC trong bất kì hành trang nào.
Chân thành mong các bạn hợp tác tránh các án mạng oan uổng.
 
Bên trên