NEWS Mở lại cổng nạp paypal

Lion_King

Impossible = I'm possible
Staff member
Hi mọi người,

Sau sự cố vừa rồi cũng như tham khảo nhiều ý kiến chuyên gia, KTeam tiến hành áp dụng mở lại việc thanh toán bằng Paypal giai đoạn 1. Giai đoạn này ko cần thiết phải chứng thực payment (Authorized transaction) bằng ID, SSN hay driver license của các bạn mà chỉ cần duy nhất 1 điều kiện là account paypal phải được verified. Cách thức để verify tài khoản Paypal, mọi người có thể xem ở đây:

https://www.wikihow.com/Verify-a-PayPal-Account

Các tài khoản ko được verified, sẽ được hoàn tiền ngay lập tức. Nếu có tình nạp nhiều lần tài khoản email đó sẽ bị chặn 1 khoảng thời gian ko xác định.

Nếu sự cố xảy ra thêm 1 lần nữa sẽ tiến hành Phase 2, yêu cầu chứng thực chủ sở hữu sau mỗi N giao dịch.

Việc mở cổng Paypal là để giúp các anh em ở nước ngoài chơi ở VN có thể thanh toán được, dễ dàng hơn chơi game chứ tính rủi ro và chi phí khá cao :( Mong ae hiểu và chơi game lành mạnh, tránh mất đi con đường của 1 số anh em khác.

Cổng sẽ lên vào tối nay giờ Việt Nam.
 
Bên trên