Lỗi túi đồ pet

Kẻ Lang Thang

Gia nhập giang hồ
Cái này mình có báo mod 1 lần rồi nhưng lúc đó nhằm vào off game nên ko thấy xử lý gì cả
Giờ nhờ mod nào check lại sao mình đã bỏ ra hết đồ túi trong rồi mà nó vẫn báo là dẹp đồ trong túi
Lần trước mình có báo là lỗi hiển thị ko thấy phù HB. Vì khi bỏ phu` HB vo túi thì nó vẫn vào nhưng không hiển thị hình ảnh
TK : kingrai2

Nhờ kiểm trạ lại . Thank Kteam

 

Kẻ Lang Thang

Gia nhập giang hồ
thấy trống 8 ô chu that ra co 7o thôi, còn 1 ô có phù trong đó mà ko có hiển thị để lấy ra, khổ nỗi con bị lỗi ko vứt vo kho được, thành ra giờ kẹt lun
 
Bên trên