TÀ PHÁI Bacbangcung - nơi kết giao bằng hữu

Mike

Gia nhập giang hồ
Tên: Luân
Ingame + Lv: Jiro, thương 62
FB: ko còn dùng nữa

Xin vào bang, vui là chính. Cám ơn bang chủ
 
Bên trên