GIÚP ĐỠ Tên khí công char kiếm

2tay2emDJ

Gia nhập giang hồ
KC 1 : Trương hồng quán nhật : tăng sức tấn công tối đa của vũ khí
KC 2: Bách biến thần hành : tăng khả năng né tránh ( đánh thường )
KC 3: Liên Hoàn phi vũ : tăng khả năng xuất chiêu liên hoàn ( chém chay 3 phát )
KC 4 Tất sát Nhất kích : tăng khả năng xuất hịt crit ( Đamge trắng )
KC 5 : Cuồng phong vạn phá : Tăng time giận giữ ( 1 điểm 3s hay sao ấy )
KC 6 : Hộ thân canh khí : Khi phát động, giảm 50% sát thương nhận vào ( sv này phát động hộ thân canh khí là hay né luôn )
KC 7 : DI hoa tiếp mộc : Khi tấn công, có khả năng chuyển 50% sát thương thành thành hồi máu cho bản thân ( hút máu với đánh thường, chứ skill chắc đéo hút đc nhiêu vì Yulgang ko cập nhập hút máu phép )
KC8 : Hồi Liễu Thân pháp : Khả năng né tránh khi bị tấn công bằng võ công , tăng clvc 0.6% trên 1 điểm
KC9 : Nhân Kiếm Nhất thể : Khi phát động giảm 50% giáp của đối phương
KC 10 : Kiếm khí xung thiên : Khi bị tấn công bởi quái vật, có sắc xuất phát động Phẫn nộ
KC 11 : Xung quán nhất nộ : Khi tấn công , có xác xuất + 2% phẫn nộ
KC 115: Hỗn Nguyên Kiếm pháp : Khi tấn công quái vật , tăng khả năng xuất hiện KC 9 ( nhân kiếm nhất thể ) và % phá giáp
KC 120 : Thiên Kiếm phi Toái : Khi sử dụng võ công TT cấp 5 trở lên , khi tấn công đối phương mà đối phương né đòn, thì đòn dánh tiếp theo sẽ + damge, tối đa nó né 3 lần thì damge tăng 3 lần.
KC 130 : Hữu huyết tồn Sinh : khi đánh chết mà phát động thì bất tử trong 3s
KC 140 : Thanh xà xuất động : Khi phát động có thể làm đối thủ câm lặng trong 3s
KC 140 : Hồng nguyệt cuồng phong : Khi phát động, tăng uy lực phẫn nộ của các thành viên 5% trong 3s

Đây là các khí công mình biết..còn ở sever Yulgang đang chạy V.11 hay V12 gì đó thì ko biết có đúng ko?.
 

BowNRoses

Binh Nhì
KC 1 : Trương hồng quán nhật : tăng sức tấn công tối đa của vũ khí
KC 2: Bách biến thần hành : tăng khả năng né tránh ( đánh thường )
KC 3: Liên Hoàn phi vũ : tăng khả năng xuất chiêu liên hoàn ( chém chay 3 phát )
KC 4 Tất sát Nhất kích : tăng khả năng xuất hịt crit ( Đamge trắng )
KC 5 : Cuồng phong vạn phá : Tăng time giận giữ ( 1 điểm 3s hay sao ấy )
KC 6 : Hộ thân canh khí : Khi phát động, giảm 50% sát thương nhận vào ( sv này phát động hộ thân canh khí là hay né luôn )
KC 7 : DI hoa tiếp mộc : Khi tấn công, có khả năng chuyển 50% sát thương thành thành hồi máu cho bản thân ( hút máu với đánh thường, chứ skill chắc đéo hút đc nhiêu vì Yulgang ko cập nhập hút máu phép )
KC8 : Hồi Liễu Thân pháp : Khả năng né tránh khi bị tấn công bằng võ công , tăng clvc 0.6% trên 1 điểm
KC9 : Nhân Kiếm Nhất thể : Khi phát động giảm 50% giáp của đối phương
KC 10 : Kiếm khí xung thiên : Khi bị tấn công bởi quái vật, có sắc xuất phát động Phẫn nộ
KC 11 : Xung quán nhất nộ : Khi tấn công , có xác xuất + 2% phẫn nộ
KC 115: Hỗn Nguyên Kiếm pháp : Khi tấn công quái vật , tăng khả năng xuất hiện KC 9 ( nhân kiếm nhất thể ) và % phá giáp
KC 120 : Thiên Kiếm phi Toái : Khi sử dụng võ công TT cấp 5 trở lên , khi tấn công đối phương mà đối phương né đòn, thì đòn dánh tiếp theo sẽ + damge, tối đa nó né 3 lần thì damge tăng 3 lần.
KC 130 : Hữu huyết tồn Sinh : khi đánh chết mà phát động thì bất tử trong 3s
KC 140 : Thanh xà xuất động : Khi phát động có thể làm đối thủ câm lặng trong 3s
KC 140 : Hồng nguyệt cuồng phong : Khi phát động, tăng uy lực phẫn nộ của các thành viên 5% trong 3s

Đây là các khí công mình biết..còn ở sever Yulgang đang chạy V.11 hay V12 gì đó thì ko biết có đúng ko?.
rát cảm ơn bạn
 

mikleo

Gia nhập giang hồ
KC 1 : Trương hồng quán nhật : tăng sức tấn công tối đa của vũ khí
KC 2: Bách biến thần hành : tăng khả năng né tránh ( đánh thường )
KC 3: Liên Hoàn phi vũ : tăng khả năng xuất chiêu liên hoàn ( chém chay 3 phát )
KC 4 Tất sát Nhất kích : tăng khả năng xuất hịt crit ( Đamge trắng )
KC 5 : Cuồng phong vạn phá : Tăng time giận giữ ( 1 điểm 3s hay sao ấy )
KC 6 : Hộ thân canh khí : Khi phát động, giảm 50% sát thương nhận vào ( sv này phát động hộ thân canh khí là hay né luôn )
KC 7 : DI hoa tiếp mộc : Khi tấn công, có khả năng chuyển 50% sát thương thành thành hồi máu cho bản thân ( hút máu với đánh thường, chứ skill chắc đéo hút đc nhiêu vì Yulgang ko cập nhập hút máu phép )
KC8 : Hồi Liễu Thân pháp : Khả năng né tránh khi bị tấn công bằng võ công , tăng clvc 0.6% trên 1 điểm
KC9 : Nhân Kiếm Nhất thể : Khi phát động giảm 50% giáp của đối phương
KC 10 : Kiếm khí xung thiên : Khi bị tấn công bởi quái vật, có sắc xuất phát động Phẫn nộ
KC 11 : Xung quán nhất nộ : Khi tấn công , có xác xuất + 2% phẫn nộ
KC 115: Hỗn Nguyên Kiếm pháp : Khi tấn công quái vật , tăng khả năng xuất hiện KC 9 ( nhân kiếm nhất thể ) và % phá giáp
KC 120 : Thiên Kiếm phi Toái : Khi sử dụng võ công TT cấp 5 trở lên , khi tấn công đối phương mà đối phương né đòn, thì đòn dánh tiếp theo sẽ + damge, tối đa nó né 3 lần thì damge tăng 3 lần.
KC 130 : Hữu huyết tồn Sinh : khi đánh chết mà phát động thì bất tử trong 3s
KC 140 : Thanh xà xuất động : Khi phát động có thể làm đối thủ câm lặng trong 3s
KC 140 : Hồng nguyệt cuồng phong : Khi phát động, tăng uy lực phẫn nộ của các thành viên 5% trong 3s

Đây là các khí công mình biết..còn ở sever Yulgang đang chạy V.11 hay V12 gì đó thì ko biết có đúng ko?.
Vl hút máu phép, lol đã ảnh hưởng tới bạn thế nào :(
 
Bên trên