BÁN Góc bán acc

KySlot

Gia nhập giang hồ
Alo dũng ml đăng bán hộ t:
Cặp acc Quyền- Dp
Quyền 9 lv 66: 2 đệ 2.
Set def 6-6-5-4+3, set ulpt 3x, áo 3x zin +6 cặp ac mpvc
Vk 23232322+2
Dp nữ 9 lv 64 kết hôn acc trên
Áo 4x zin +6, set hp 40-50
Cặp áo tckl
Vk 11m clvc 2x +2
Ngoài ra còn bán lẻ
Nhẫn clvc 5%, sâm st, clvc 24-25, 28-29, def 7-8
Kèm 2 cái hình
 
Bên trên