BÁN Cần bán 3acc 6xt: thương nam tà 65, đao nam tà 61, dp nữ tà 64

kiennguyen01

Gia nhập giang hồ
Cần ra đi 3 acc 6xt thông tin như sau:

☆Thương tà nam 65:
- Thương 17mt 100%+7
- Áo 6xt 8877+6
- Set 6xt 8877+6
- CTP còn 16 ngày

☆ Đao tà nam 61:
- Đao 17mt 98%+4
- Áo 6x 8877+6
- Set 6xt 8887+4
- NHP còn 16 ngày

☆ Đại phu nữ tà 64:
- Áo 6x 8876+6
- Set 6xt 7665+4
- NHP còn 16 ngày
Ai thực sự có nhã hứng thì inbox nhé
 
Bên trên