BÁN Bán acc nin nam tà 97

unbeaten789

Gia nhập giang hồ
Đồ có
  • kick 71mt kc 2 + 9 9 hỏa 4ss khí 4
  • áo full 80 + 8 5 hỏa 5 khí
  • sét train né 15 + 4 - set pk 8x 2 món KT 1 món CC full 78787676 + 6
  • trang sức cặp ab 3 cặp CL 7 + 1
  • AC DMNC + 10 - áo G DMNC + 3
  • 140k võ huân 49k võ hoàng
  • 2 đệ 2 1 đệ 1 ( 1 đệ 2 dang cày lên đệ 1 )
  • 1 kho pill đủ pk tới tháng sau
 
Bên trên