BÁN Bán acc đp Lylysosad

Leeeannnnn

Gia nhập giang hồ
Đồ : trượng full 30 + 9 2 hỏa tỉnh ngộ 4
Áo full 80 + 7
tay chân 8x train def 9x
tay chân 8x pk 78767474 +6
Giáp 65 3630 +8 giáp 85 7876 + 4
pill pủng các kiểu
Đang cắn tử hà còn 573 giờ
Đã có love bậc 1
 
Bên trên