Yulgang VN

BÁN Bán 2 acc tà: đao nam 74 và dp nữ chiến 75

philongk

Gia nhập giang hồ
#BBC
Bán như tiêu đề.
Acc đao nam: khí công chuẩn
- 3 đệ 2 tự cày, có nhu cầu sẽ giao luôn acc đệ
- áo 7x deff 154
- set 7x deff 66 67 68
- đao 11mt 85% +4
- 13k vh
Acc dp nữ chiến: khí công chiến chuẩn
- 16k vh
- 1 đệ 1, 2 đệ 2
- trượng 17m 96% +6 3tt nội
- áo 6x full 7 +6 4tt ngoại, set 7x deff 68
- ac cáo tuyết full tckl
**acc đao giá 600k, dp 800k. Cả 2 acc 1m3
 
Bên trên