1 chút may mắn

Kazard Kullz

Binh Nhất
chỉ v cũng chỉ, quan trọng ưu tiên + cái nào trước á bác :))
cứ từ đầu tới cuối thôi. Chính xác tăng dame cho Cung kha khá nên tất nhiên là + đầu tiên rồi. KC tăng bắn xa cũng tăng 1 ít dame lớn nhất (KC số 2) và KC số 3 là giảm khoảng cách giữa dame nhỏ nhất và dame lớn nhất (Tăng dame nhỏ nhất) nhưng mới đầu thì dame lớn nhất và dame nhỏ nhất chả là bao nên có thể k cần ưu tiên cũng đc(vì KC 2 3 tăng theo %), nếu b bắn chay thì có thể + KC 2 bắn cho xa cũng đc. Sau đó thì cứ lần lượt mà tăng thôi. Nhưng mà KC Cuồng Phong Vạn Phá thì đừng tăng vội, KC tăng máu phải max khi có thể tiếp theo là các khí công phía sau. Nếu có Gold để up thuộc tính THỦY lên ít nhất +6 thì ưu tiên KC Cuồng Phong hơn KC tăng máu. Sau 2 KC Cuồng Phong và tăng máu thì cứ lần lượt mà tăng thôi.
 
Bên trên