THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

LaVangRoi

Binh Nhất
ID chuyển baovo
NV DuongCho
ID nhận và chịu phí bengoc95
Acc đao 9 nam lv 67 48% Q 66 66 67 chưa làm
Đao 11m9 19+5
Áo 6x9 + 7
Giáp 45 77+5
sét 6x9 8866+5 6+5 def 57 61 61
AC thần điêu full Bá khí giáp
RTP 6-7

đã bán cho
@Lão Quái Nhân vào xác nhận nha anh
@Huyết Ban Nick làm phiền xếp mở giúp ID baovo giúp với , cám ơn xếp nhiều !
 

Tịnh Hải

Binh Nhì
Nhờ boss chuyển dùm ID.
ID : phamloc32 - tên ingame : ChickenLittle . Acc còn kèm cái CTP 320 giờ nha a Huyết chuyển theo ID giúp em
ID nhận : winprocf81
ID chịu phí : winprocf81
 
Bên trên