Đăng kí khôi phục nhân vật

Trường Nguyễn Duy

Gia nhập giang hồ
Hôm bữa, mình lỡ tay có xóa nhân vật. Mong ad hỗ trợ khôi phục lại giúp
Id: babybaboon3
Tên nhân vật: comeherebaby
Quyền sư nam, cấp 77
Id chịu phí: longtac1bt
 
Bên trên