Bài viết mới trong hồ sơ

Xin link tải bản cài đặt đầy đủ không bị quét virus nha mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Vì mình không tắt được phần mềm diệt virus
moi nguoi cho hoi lay lai mk cap 2 ntn
ChiBeep
ChiBeep
http://yulgangvn.com/user/signin bạn đăng nhập vào acc, phần Cá nhân ấn vào cái nút nhỏ nhỏ "Đổi mật khẩu cấp 2" ở dòng mật khẩu cấp 2, hệ thống gửi 1 code về mail đăng kí acc, copy code ấy r paste vào dòng yêu cầu code, nhập mật khẩu mới nhé
Bên trên