BANG HỘI Xin vô bang cấp 4

Hochoi

Binh Nhì
Tình hình là đơn thân từ đầu đến giờ (Đao tà đang cấp 85), đồ đạc cũng vào loại khá (cả đồ train lẫn đồ PK), xin bang chủ nào rộng lòng cho vào bang để sắm thêm cái áo choàng bang nữa, quan trọng là có bạn có bè trong bang khi tham gia TLC, PK (sắp tới mở TLC khung giờ trưa thì mới tham gia được nhé).
 
Bên trên