Xây dựng lớp nhân vật Cung Thủ - Cách chơi cung thủ tốt nhất!

Phát Dương

Gia nhập giang hồ
Không biết mấy bác sao chứ em chơi bên dzo ép Tc 15 từ Lv 1 đến khi 79 luôn bắn cực thấm lên tới 80 trong khi nhiều nhà xài Kc 2 với clvc 30% thì em ép tc 20 xài
 
Bên trên