LỖI Toàn bộ lỗi nạp tiền, mua @shop vào đây

Dương Bất Công

Trên 1 người, Dưới 1 người
Staff member

Dương Bất Công

Trên 1 người, Dưới 1 người
Staff member
 • Tài khoản nạp: levanminh11
 • Server: NHGH
 • Nếu nạp bằng internetbanking
 • Email dùng để thanh toán: nh0ctuti2014@gmail.com
 • Số lượng nạp : 200.000 VND
 • Thời gian nạp : 29/4/2022 23:21
 • Lỗi : Đã trừ tiền trong tài khoản nhưng không nhận được
 • Tài khoản nạp: levanminh11
 • Server: NHGH
 • Nếu nạp bằng internetbanking
 • Email dùng để thanh toán: nh0ctuti2014@gmail.com
 • Số lượng nạp : 200.000 VND
 • Thời gian nạp : 29/4/2022 23:21
 • Lỗi : Đã trừ tiền trong tài khoản nhưng không nhận được
 • @Dương Bất Công
@levanminh280299 : đã + @ !...sao dàn acc của ông lỗi miết vậy
 

0355034194

Gia nhập giang hồ
 • Tài khoản bị lỗi: 0355034194
 • Server: Nhiệt Huyết Giang Hồ
 • nhân vật bị lỗi: KhoajTaay
 • Thời gian lỗi : Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 09/5/2022
 • Lỗi gì: Không nhận được vật phẩm Chí Tôn Phù dùng đã báo đổi thành công.
 • Mua bằng : Shop trên web
 • @Dương Bất Công
Nhờ admin hỗ trợ
 

Dương Bất Công

Trên 1 người, Dưới 1 người
Staff member
 • Tài khoản bị lỗi: 0355034194
 • Server: Nhiệt Huyết Giang Hồ
 • nhân vật bị lỗi: KhoajTaay
 • Thời gian lỗi : Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 09/5/2022
 • Lỗi gì: Không nhận được vật phẩm Chí Tôn Phù dùng đã báo đổi thành công.
 • Mua bằng : Shop trên web
 • @Dương Bất Công
Nhờ admin hỗ trợ
@0355034194 : da nhan dc vat pham chua ban ?
 

tablets

Gia nhập giang hồ
 • Tài khoản nạp: seoyejin8888
 • Server: NHGH
 • nạp bằng ATM hoặc Visa : ATM bangking , vietinbank
 • Email dùng để thanh toán: [email protected]
 • Số lượng nạp :2p0.000vnd
 • thời gian nạp :22h10 : 15/05/2022
 • Lỗi :nap tien bi tru tk nhung ko co @
 

Tao

Gia nhập giang hồ
 • Tài khoản nạp: ducnghia9393
 • Server: NHGH
 • Nếu nạp bằng ATM hoặc Visa : ACB BANKING
 • Email dùng để thanh toán: hpohungphu@gmail.com
 • Số lượng nạp : 500.000 và 100.000 vnd
 • Thời gian nạp : 18-05-2022 23:28
 • Lỗi : trừ tiền nhưng không có @
 • @Dương Bất Công
 
Bên trên