LỖI Toàn bộ lỗi nạp tiền, mua @shop vào đây

Dương Bất Công

Trên 1 người, Dưới 1 người
Staff member
 • Tài khoản nạp: anhphap2
 • Server: Bắc Băng Cung
 • Nếu nạp bằng ATM hoặc Visa : thẻ ngân hàng nội địa VietinBank
 • Email dùng để thanh toán: [email protected]
 • Số lượng nạp : 200.000 VNĐ
 • thời gian nạp : 19:14 18/05/2023
 • Lỗi : Không nhận đc K@
 • Up thêm hình ảnh chi tiết cụ thể (tin nhắn trừ tiền, thông báo trừ tiền,....)
@tsenpai : đã + @!
 

Vega Julius

Gia nhập giang hồ
 • Tài khoản bị lỗi: thangvu889
 • Server: Đao Kiếm Tiếu
 • Nhân vật bị lỗi: Elias
 • Thời gian lỗi : 16h00
 • Lỗi gì: Nạp game đã thanh toán trừ tiền nhưng không nhận được cash
 • Số tiền: 500.000
  @Dương Bất Công
 

Đính kèm

Bên trên