LỖI Toàn bộ lỗi nạp tiền, mua @shop vào đây

Dương Bất Công

Trên 1 người, Dưới 1 người
Staff member
 • Tài khoản nạp: anhphap2
 • Server: Bắc Băng Cung
 • Nếu nạp bằng ATM hoặc Visa : thẻ ngân hàng nội địa VietinBank
 • Email dùng để thanh toán: [email protected]
 • Số lượng nạp : 200.000 VNĐ
 • thời gian nạp : 19:14 18/05/2023
 • Lỗi : Không nhận đc K@
 • Up thêm hình ảnh chi tiết cụ thể (tin nhắn trừ tiền, thông báo trừ tiền,....)
@tsenpai : đã + @!
 

khaitem20

Gia nhập giang hồ
 • Tài khoản nạp: khaitem20
 • Server: nhgh
 • Nếu nạp bằng ATM hoặc Visa : nạp bằng internet banking techcombank
 • Số lượng nạp :100000
 • thời gian nạp :8h29 06/09/2023
 • Lỗi :đã trừ tiền TK không thấy @
 • Up thêm hình ảnh chi tiết cụ thể (tin nhắn trừ tiền, thông báo trừ tiền,....)
 • @Dương Bất Công
 

Đính kèm

NguyenMinhHieu87

Gia nhập giang hồ
Tài khoản nạp: mingxiao16
Server: ĐKT
Nếu nạp bằng ATM hoặc Visa : bidv
Email dùng để thanh toán: minhhieu5387@gmail.com
Số lượng nạp :300.000
thời gian nạp : 21:07 ngày 23/11/2023
Lỗi : báo nạp thành công nhưng k nhận đc @
 

NguyenMinhHieu87

Gia nhập giang hồ
Tài khoản nạp: mingxiao16
Server: ĐKT
Nếu nạp bằng ATM hoặc Visa : bidv
Email dùng để thanh toán: minhhieu5387@gmail.com
Số lượng nạp : 200.000
thời gian nạp : 21:14 ngày 23/11/2023
Lỗi : báo nạp thành công nhưng k nhận đc @
 

NguyenMinhHieu87

Gia nhập giang hồ
Tài khoản nạp: thangvu885
Server: ĐKT
Nếu nạp bằng ATM hoặc Visa : bidv
Email dùng để thanh toán: minhhieu5387@gmail.com
Số lượng nạp : 300.000
thời gian nạp : 22:14 ngày 24/11/2023
Lỗi : báo nạp thành công nhưng k nhận đc @
 

ThaiDo

Gia nhập giang hồ
Tài khoản nạp: cattien
Server: NHGH
Nếu nạp bằng ATM hoặc Visa : bidv
Email dùng để thanh toán: [email protected]
Số lượng nạp : 200.000
thời gian nạp : 18h52 ngày 25/11/2023
Lỗi : báo nạp thành công nhưng k nhận đc @
1700913388526.png
 

ThaiDo

Gia nhập giang hồ
Tài khoản nạp: cattien
Server: NHGH
Nếu nạp bằng ATM hoặc Visa : bidv
Email dùng để thanh toán: [email protected]
Số lượng nạp : 100.000
thời gian nạp :16h12ngày 26/11/2023
Lỗi : báo nạp thành công nhưng k nhận đc @
 
Bên trên