[Thắc Mắc] Cách chơi Cầm Sư đánh chay

sakuraboy93

Gia nhập giang hồ
Như tiêu đề mọi người có kinh nghiệm chơi cầm sư đánh chay cho mình xin ít kinh nghiệm với. Tính lập team cầm đánh chay train cho vui.
 
Bên trên