TÀ PHÁI Thương tà 6x xin vô bang cấp 4

Mike

Gia nhập giang hồ
Server: BBC
Ingame: Jiro

Đồ đạc, pill bọt ok. Tìm bang vui là chính, mua áo bang cấp 4 là phụ :)
Do mình ở nước ngoài nên chỉ có thể online gặp từ 9h - 14h hoặc sau 21h tối giờ vn. Cám ơn bang chủ.
 
Bên trên