THẢO LUẬN Mua Bán - NHGH , Xác nhận mua acc đao tà lv 64

khangkyn963

Gia nhập giang hồ
Mình xác nhận mua acc đao tà lv 64 VoSong giá cả thoả thuận bao gồm :
Xác đao tà lv 64 nam tên nv VoSong
Áo 6x trắng +5
Tay chân 6x full ULPT 2x
Giáp 55 full 5 4 +5
Đao full clvc 19 +4
Pet Lam Lang
AC Thiên Thần Nam
Sau khi chuyển ID sẽ chuyển khoản
@thienvopk1994 vào xác nhận nha
 
Bên trên