THÔNG BÁO Khô máu cùng anh tiếu

Nên tổ chức 2 lần 1 tháng không?

 • Nên

  Số phiếu: 59 59.0%
 • Không

  Số phiếu: 27 27.0%
 • Tôi là thằng ba phải, ai chọn nhiều hơn thì lấy

  Số phiếu: 14 14.0%

 • Số lượng người bầu chọn
  100
Bên trên