NEWS Kết quả sự kiện đập đồ, solo cùng đkt

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 08-07-2018
Về vũ khí :
xin chúc mừng DocTon , Thanh Đoạn Phi Kiếm của bạn sẽ được +10 kèm 01 bùa 1~3 vũ khí
upload_2018-7-9_17-14-12.png
Về trang bị full op : Có quá trời quá đất bạn lên 8. Ở thời điểm 20:13, xin chúc mừng HoaiBaoBANK , Hắc Tần Hiệp Y của bạn sẽ được +9 và kèm 01 bùa 1~3 trang bị. Các bạn AndyNguyen , BiCrizzal , BaVuongKiem sẽ được 01 bùa 1~3 trang bị.
upload_2018-7-9_17-17-45.png
Về áo trắng :
có duy nhất bạn LKean tham gia giải áo trắng, Địa Tạng Pháp Bào của bạn sẽ được +8
upload_2018-7-9_17-22-44.png

Phần thưởng sẽ được gửi đến các bạn sau 24h nếu như không ai thắc mắc , khiếu kiện kết quả sự kiện. Mọi thắc mắc, khiếu nại sự kiện các bạn vui lòng lập topic tại diễn đàn.
Thân ái!
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Cập nhật kết quả ngày 12-08-2018
Thiên Mã Cung :

 • Vũ Khí : Xin chúc mừng Kotori, Thanh Đoạn Phi Kiếm của anh sẽ được +9 kèm 01 bùa 1~3 vũ khí.
upload_2018-8-12_22-29-17.png
 • Trang bị full op : Xin chúc mừng ThienPhuc, Giáp Nhiên Luân của bạn sẽ được +9 kèm 01 bùa 1~3 trang bị
upload_2018-8-12_22-32-13.png
 • Áo trắng : Không có người tham dự.
Tân Thủ 1 :
 • Vũ khí : Chúc mừng Hormone, Huyết Tương Phi Kiếm của bạn sẽ được +9 kèm 01 bùa 1~3 vũ khí
upload_2018-8-12_22-35-27.png
 • Trang bị full op : Chúc mừng zBaoTran, Hạo Thiên Hiệp Y của bạn sẽ được +9 kèm 01 bùa 1~3 trang bị
upload_2018-8-12_22-37-10.png
 • Áo trắng : Có 01 áo trắng +7 của bạn HuyetSat tuy nhiên đây là áo 3x , không phù hợp với điều kiện sự kiện.
upload_2018-8-12_22-40-53.png

Phần thưởng sẽ được gửi đến các bạn sau 24h nếu như không ai thắc mắc , khiếu kiện kết quả sự kiện. Mọi thắc mắc, khiếu nại sự kiện các bạn vui lòng lập topic tại diễn đàn.
Thân ái!
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Cập nhật kết quả ngày 09-08-2018
Thiên Mã Cung :

 • Vũ khí : Có 2 bạn +7 , vào lúc 20h50, xin chúc mừng Heroin, Long Thần Đao của bạn sẽ được +8
upload_2018-9-10_8-39-27.png
 • Trang bị full op : Xin chúc mừng ChiiChan, Áo Choàng Nguyệt Ha của bạn sẽ được +8
upload_2018-9-10_8-43-6.png
 • Áo trắng : Xin Chúc mừng Kensu, Tuyết Thiên Đấu Y của bạn sẽ được +8
upload_2018-9-10_8-44-21.png

Tân Thủ 1 :
 • Vũ khí :
upload_2018-9-10_8-45-40.png
Xin chúc mừng IVIon, bạn đã +10 thành công vũ khí, tuy nhiên vũ khí dưới 10x không thể + quá 10 được nên bạn sẽ được +1 áo và giáp mà nhân vật của bạn đang và sẽ sử dụng (vui lòng inbox mình khi 2 món này đã sẵng sàng để +) và bạn sẽ được tặng kèm 1 cặp soul.

upload_2018-9-10_8-49-35.png

upload_2018-9-10_8-53-20.png
Các bạn VinnBabie, NightKing và YulgangVNTK sẽ nhận được 1 cặp soul.​
 • Trang bị full op : Xin chúc mừng Hormone, Ngưng Huyết Đoạn Phục của bạn sẽ được +9 kèm theo 1 cặp soul
upload_2018-9-10_8-55-17.png
 • Áo trắng : Xin chúc mừng Narl, Tuyết Thiên Chiến Bào của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul
upload_2018-9-10_8-57-35.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các bạn sau 24h nếu như không ai thắc mắc , khiếu kiện kết quả sự kiện. Mọi thắc mắc, khiếu nại sự kiện các bạn vui lòng lập topic tại diễn đàn.
Thân ái!
 
Last edited:

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 14-10-2018

Thiên Mã Cung :
 • Vũ Khí : Có 2 bạn +7 thành công, tại thời điểm 20h31' xin phúc mừng Alibaba, Thiên hải Thương của bạn sẽ được +8
upload_2018-10-15_8-27-40.png
 • Trang bị full op : Có khá nhiều bạn +7, sớm nhất ở thời điểm 20:12 xin chúc mừng buihieu, Nguyệt Thần Cung Phục của bạn sẽ được +8
upload_2018-10-15_8-30-33.png
 • Trang bị trắng : Xin chúc mừng LangHan , Xích long chiến bào của bạn sẽ được +8
upload_2018-10-15_8-33-38.png
Tân Thủ 1 :
 • Vũ khí : Có 2 bạn ch8 , tại thời điểm 20h31 , xin chúc mừng ThanhGK, Huyết Tương Phi Kiếm của bạn sẽ được +9 tặng kèm 1 cặp soul
upload_2018-10-15_8-36-25.png
 • Trang bị full op : Tinn lên 7 Nguyệt Thần Hiệp Y trước nhưng sau đó đã xịt và lên 7 lại sau BoCongAnh, vì vậy xin chúc mừng BoCongAnh, Huyền giáp liệt hồn của bạn sẽ được +8
upload_2018-10-15_8-40-8.png
 • Trang bị trắng : Xin chúc mừng HuyetHonThuong, Tuyết Thiên Đoạn Phục của bạn sẽ được +8
upload_2018-10-15_8-42-29.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h30 tối 15-10. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum.
Trân Trọng
 
Last edited:

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết Quả Ngày 11-11-2018
Thiên Mã Cung

 • Vũ Khí : Xin chúc mừng Kotori, Thanh Long Sát Kiếm của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul
upload_2018-11-12_9-50-20.png
 • Trang bị full op : lại 1 lần nữa xin chúc mừng Kotori, Phẫn Thiên Hiệp Y của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul
upload_2018-11-12_9-51-50.png
 • Áo Trắng : Xin chúc mừng Captian, Mặc Ảnh Đoạn Phục của bạn sẽ được +8
upload_2018-11-12_9-54-55.png
Tân Thủ 1
 • Vũ Khí : Xin chúc mừng Kronos, Duy Tôn Kiếm của bạn đã +10 nên bạn được quyền chuyển giải thành +1 cấp cho 2 trang bị thủ bất kỳ hoặc có thể bảo lưu để + vào vũ khí 133m. Ngoài ra bạn còn được tặng 1 cặp soul. Vui lòng inbox cho @Huyết Ban Nick để xác nhận hình thức nhận thưởng.
upload_2018-11-12_9-57-9.png
Bạn hihihi, zBachTuHoaz được tặng 1 cặp soul
upload_2018-11-12_10-1-24.png
upload_2018-11-12_10-2-0.png

 • Trang bị full op : Xin chúc mừng Kronos, Tuyết Thiên Hiệp Y của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul.
upload_2018-11-12_10-2-51.png
 • Áo trắng : Xin chúc mừng LucVuongGia, Ngưng Huyết Chiến Bào của bạn sẽ được +8
upload_2018-11-12_10-6-7.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h30 tối 12-11. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum.
Trân Trọng
 
Last edited:

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 09-12-2018
Thiên Mã Cung

 • Vũ Khí : Xin chúc mừng Kotori cường hóa 10 thành công Diệt Đoạn Phi Kiếm. Anh có thể bảo lưu +1 vũ khí cho lần thăng chức sau hoặc +1 cho 2 trang bị bất kì theo nhân vật.Vui lòng inbox cho @Huyết Ban Nick để xác nhận hình thức nhận thưởng
upload_2018-12-10_10-10-6.png
 • Trang Bị Full Op: Xin chúc mừng Kotori 1 lần nữa, Áo choàng Uy Hồn của anh sẽ được +10 kèm 1 cặp soul. Kitaro được 1 cặp soul do lên 9 sau Kotori.
upload_2018-12-10_10-16-35.png
 • Áo Trắng : Xin chúc mừng LKean, Thiên Linh Cầm Y của bạn sẽ được +8
upload_2018-12-10_10-19-15.png
Tân Thủ 1
 • Vũ Khí : Xin chúc mừng qpdobqp , Băng Nguyệt Phi Kiếm của bạn sẽ được +8
upload_2018-12-10_10-21-10.png
 • Trang bị Full Op : Xin chúc mừng BoCongAnh , Chiến giáp thiên linh của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul.
upload_2018-12-10_10-22-46.png
 • Áo Trắng : Xin chúc mừng QSxTunga, Ngưng Huyết Đấu Y của bạn sẽ được +8
upload_2018-12-10_10-26-17.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h30 tối 10-12-2018. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum.
Trân Trọng
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 13-01-2019
Thiên Mã Cung

 • Vũ Khí :
Xin chúc mừng LKean, Ám binh Kỳ Lân Phá của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul

upload_2019-1-14_13-14-46.png
 • Áo full op :
Xin chúc mừng MrKeiPro8x, Phẫn Thiên Cung Phục của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul​
upload_2019-1-14_13-16-19.png
Andreinaline được giải khuyến khích 1 cặp soul khi cường hóa áo choàng uy hồn lên 8​
upload_2019-1-14_13-18-29.png
 • Áo trắng :
Không có ai tham gia​

Tân Thủ 1 :
 • Vũ Khí :
Bạn ChaoSlayer đã cường hóa Nghệ Vương Thần Cung lên 8 trước nhưng sau đó lại cường hóa tiếp và tạch nên giải thưởng thuộc về bạn EmCuaAnhTieu. Tru Ma Thần Cung của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul.​
upload_2019-1-14_13-22-7.png
 • Áo full op :
Có 2 người cường hóa lên 8, tại thời điểm 21h03 xin chúc mừng qpdobqp, Nguyệt Thần Đoạn Phục của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul . LinhLe được nhận 1 cặp soul.​
upload_2019-1-14_13-26-10.png
 • Áo trắng :
Xin chúc mừng TM06, Ma Linh Pháp Bào của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul.​
upload_2019-1-14_13-27-54.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h30 tối 15-01-2019. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum.
Trân Trọng
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 17-02-2019
Thiên Mã Cung
 • Vũ Khí : Xin chúc mừng iRem , Ám Binh Huyết Ngục của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul. Kotori up lên 9 sau nên sẽ được 1 cặp soul.
upload_2019-2-18_13-9-51.png
 • Trang Bị Full Op :
Xin chúc mừng Kotori, Vì áo này đã +10 nên anh có thể chọn bảo lưu cho lần thăng chức sau hoặc chuyển giải thưởng sang giáp hoặc trang bị thủ bất kỳ.
upload_2019-2-18_13-14-12.png
Mophine +9 2 áo nên được tặng 2 cặp soul.
upload_2019-2-18_13-19-8.png
LangHan +8 áo nên được tặng 1 cặp soul​
upload_2019-2-18_13-20-34.png
 • Áo Trắng : Không ai có giải. Bắt đầu từ kỳ sau sẽ bỏ giải áo trắng.
Tân Thủ 1 :
 • Vũ khí : Có 2 bạn +8 thành công, tại 20h50, xin chúc mừng qpdobqp. Băng Nguyệt Phi Kiếm của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul. BoCongAnh lên 8 sau nên chỉ nhận được 1 cặp soul.
upload_2019-2-18_13-29-8.png
 • Trang Bị Full Op :
Có 3 bạn lên 9, tại thời điểm 20h29 xin chúc mừng SuThayThichBJ , Ngưng Huyết Cung Phục của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul. LinhLe lên 10 tạch nên chỉ có Vega được 1 cặp soul.
upload_2019-2-18_13-32-36.png
 • Áo Trắng : xin chúc mừng QSxTunga, Ngưng Huyết Cầm Y của bạn sẽ được +8. Kì sau vẫn sẽ bỏ giải áo trắng.
upload_2019-2-18_14-37-44.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 20h00 tối 19-02-2019. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum.
Trân Trọng
 
Last edited:

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết Quả Ngày 10-03-2019
 • Vũ Khí : Xin chúc mừng ToyPoodle , Mãnh Hổ Quyền của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul
upload_2019-3-11_9-56-23.png
 • Các bạn sau được tặng 1 cặp soul khi đạt được mốc CH 8 vũ khí trong sự kiện :

upload_2019-3-11_9-59-24.png
 • Trang Bị Full Op : Có rất nhiều bạn + 8 , Định Mệnh lên 8 sớm nhất nhưng sau đó CH tiếp đã tạch tuy nhiên sau đó Định Mệnh lại lên 8 tiếp được Áo Choàng Uy Hồn nên áo này sẽ được +9 kèm 1 cặp soul , các bạn còn lại mỗi người nhận 1 cặp soul khi đã CH trang bị lên 8
upload_2019-3-11_10-1-16.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 20h00 tối 12-03-2019. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum.
Trân Trọng
 
Last edited:

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 14-04-2019

Thiên Mã Cung:
 • Vũ Khí :
Xin chúc mừng Obelisk, Đế Tinh Trảm Nguyệt của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul​
upload_2019-4-15_11-49-4.png
 • Trang bị full op:
Xin chúc mừng BlackArrow, Hắc Tần Chiến Bào của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul
upload_2019-4-15_11-52-10.png
Bắc Băng Cung :
 • Vũ Khí :
Xin chúc mừng YGCheo, Vũ khí bạn đã +10 nên bạn được bảo lưu cho vũ khí thăng chức sau hoặc chọn +1 cho 2 trang bị thủ bất kỳ đang dùng. Ngoài ra bạn được tặng kèm 1 cặp soul
upload_2019-4-15_11-55-4.png
llHanBaoQuanll ch thương 17mT lên 8 , Được tặng 1 cặp soul .​
 • Trang Bị :
Bạn YGCheo lại là người +9 sớm nhất Ngưng Huyết Chiến Bào của bạn sẽ được +10 kèm 2 cặp soul do bạn đã +9 thêm được Chiến Giáp Thiên Linh
upload_2019-4-15_11-57-40.png
Bạn Pizza cường hóa 8 Hạo Thiên Đoạn Phục , được tặng 1 cặp soul
upload_2019-4-15_11-59-38.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 20h00 tối 15-04-2019. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum. Các bạn nhận giải vui lòng để vật phẩm nhận giải trong túi đồ và thoát game trước 20h00 nếu đồ giao dịch đi nhân vật khác sẽ ko được nhận giải.
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 26-05-2019

Thiên Mã Cung:
 • Vũ Khí :
upload_2019-5-27_11-2-34.png
Xin chúc mừng LKean , Dạt Đoạn Phi Kiếm của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp Soul thiên nhiên​
 • Trang bị full op:
Xin chúc mừng Meowracle, Phẫn Thiên Thương Y của bạn sẽ được +8upload_2019-5-27_11-4-1.png
Bắc Băng Cung :
 • Vũ Khí :
Xin chúc mừng Raki, Duy Tôn Kiếm của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul thiên nhiên, các bạn còn lại mỗi bạn được 1 cặp soul thiên nhiên (doanhdoanh9x được 2 cặp do 2 cây Diệt Hỏa Phi Kiếm khác nhau)
upload_2019-5-27_11-5-25.png
 • Trang Bị :
Bạn Piizza là người +7 sớm nhất Nguyệt Thần Đoạn Phục của bạn sẽ được +8
upload_2019-5-27_11-11-19.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h45 tối 27-05-2019. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum. Các bạn nhận giải vui lòng để vật phẩm nhận giải trong túi đồ và thoát game trước 19h45 nếu đồ giao dịch đi nhân vật khác sẽ ko được nhận giải.
 

Đính kèm

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 09-06-2019

Thiên Mã Cung:
 • Vũ Khí :
Không ai đạt giải​
 • Trang bị full op:
Xin chúc mừng KeiPro8x, Quyền Vũ Nhị Phục của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul
upload_2019-6-10_10-39-45.png
Atasu bạn được tặng 1 cặp soul​
Bắc Băng Cung :
 • Vũ Khí :
Xin chúc mừng Gusion, Băng Nguyệt Phi Kiếm của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul thiên nhiên
upload_2019-6-10_10-41-23.png
 • Trang Bị :
Bạn Wife là người +10 bạn được chọn +1 vào trang bị thủ bất kỳ của bạn hoặc bảo lưu cho lần sau. Ngoài ra bạn được tặng kèm 2 cặp soul do có CH 8 thêm Chiến Giáp Thiên Linh nữa. Vui lòng inbox fanpage để xác nhận thông tin nhận thưởng.
upload_2019-6-10_10-42-20.png
Bạn Piizza, AFear, được tặng 1 cặp soul
upload_2019-6-10_10-44-28.png

upload_2019-6-10_10-59-39.png
upload_2019-6-10_11-1-3.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h45 tối 10-06-2019. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum. Các bạn nhận giải vui lòng để vật phẩm nhận giải trong túi đồ và thoát game trước 19h45 nếu đồ giao dịch đi nhân vật khác sẽ ko được nhận giải.
 

Đính kèm

Last edited:
Bên trên