GIỚI THIỆU Hoạt Động Bát Học Kì Tài

Dương Bất Công

Trên 1 người, Dưới 1 người
Staff member

1637311647465.pngCHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÌ ĐÂY LÀ HOẠT ĐỘNG MANG TÍNH CỘNG ĐỒNG NÊN MỌI NGƯỜI AI MUỐN ĐÓNG GÓP VÀO KHO CÂU HỎI THÌ CÓ THỂ VÀO ĐÂY. NẾU ĐÃ CÓ ĐÓNG GÓP THÌ VUI LÒNG ĐẢM BẢO TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐÁP ÁN, TRÁNH XẢY RA SAI SÓT
 
Last edited:
Bên trên