TRƯNG CẦU Ý DÂN Các bạn có muốn simonsays trở lại không ?

Simonsays trở lại, bạn muốn chứ ???

 • Có, và thêm nhiều câu hỏi vui vẻ, bựa nhân.

  Số phiếu: 24 54.5%
 • Có, những câu hỏi dễ thôi.

  Số phiếu: 13 29.5%
 • Không !

  Số phiếu: 7 15.9%

 • Số lượng người bầu chọn
  44

Hưng Quân

Nếu có nắm lá ngón, Mị sẽ nấu với thịt bò !
Staff member
Dear All,
Các bạn có muốn Simonsays trở lại không ????
Vote vote nào :D
 

TraiChuaCoVo

Binh Nhất
Nên nhé. Ev này rất vui vs 1 gamer có chỉ số IQ cực cao như tui há há ( nổ vui xíu đừng gạch đá mấy cha nội)
 
Bên trên