BÁN Bác acc đao BeLucky

kulep2712

Gia nhập giang hồ
mình có bán acc dao BeLucky cho bác nv game: BoyMyKon acc đao thông tin như dưới
-set 7x def 55-56-55-giáp 58
-áo đao nữ 7x9 +7
-ac hội st nữ 1dong gold 10%
-đao 17m9 25252524 +2
-đao nữ 9 74 3 đệ 2 + 7k vh, auto nhai ngày 10, túi tới tháng 6, 1 pvp 15% khóa, 1 vải khóa, còn 13 củ sâm 3m
-đảm bảo 3 đệ 2 cho bạn
bạn vào xác nhận dùm mình
 
Bên trên