Ai rành về tiếng và SV pri của TQ giúp Mic vs..

SaneaNhung

Binh Nhì
Bạn qua sv này chơi với mình cho vui
reg: http://www.700jh.com/reg.aspxdown: www.700jh.com/download.aspx
vũ khí HBQ thì phãi tự ép vì không rớt có chức năng chế tạo mà toàn tiếng tàu nên mình không nghiên cứu. tối có TLC .
còn đây là mình :DView attachment 1589
SV này của bạn, cái link bạn ghi làlink download, mih vao link đó tải về hết mấy bản cài đặt, mà sao hok choi dc vậy bạn ? nó k hiện lên cái Launcher để chn5 SV lun. chỉ mình với
 

mumpasyn

Binh Nhất
mic mà gơi ý chắc mọi người đoán ra hết sao dám gợi ý......kaka
thoy thì gợi ý vậy píc màu hồng thì 8 ký tự và ký tự cuối là : S
píc màu trắng thì 10 ký tự và ký tự cuối là : D
 
Bên trên