THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

thanh127

Binh Nhì
SV : ĐKT
- ID chuyển : ducledinh1
- NV chuyển : MiaMeeGo
- ID nhận : thanh1435
- ID chịu phí : soul
SV : ĐKT
- ID chuyển : chutuoimeo11
- NV chuyển : doanh01
- ID nhận : thanh1434
- ID chịu phí : soul
@Huyết Ban Nick nay bảo trì thì chuyển dum nhe :D
 
Bên trên