THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

zZBiBoZz

Gia nhập giang hồ
#NHGH
-Tên nhân vật : QuyThuong , lv 81 tà
id chuyển : tintop25
id nhận : keobongda1
-Tên nhân vật : Mordena . cầm nữ 81 tà
id chuyển : dinh83b
id nhận ; keobongda11
-Tên nhân vật : Wendy
id chuyển : Hoangquandl4
id nhận : tintop25
-Tên nhân vật : IUkorea
id chuyển : Hoangquandl6
id nhận : dinh83b
= tất cả phí id : tintop25 chịu nha ad tks
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
#NHGH
-Tên nhân vật : QuyThuong , lv 81 tà
id chuyển : tintop25
id nhận : keobongda1
-Tên nhân vật : Mordena . cầm nữ 81 tà
id chuyển : dinh83b
id nhận ; keobongda11
-Tên nhân vật : Wendy
id chuyển : Hoangquandl4
id nhận : tintop25
-Tên nhân vật : IUkorea
id chuyển : Hoangquandl6
id nhận : dinh83b
= tất cả phí id : tintop25 chịu nha ad tks
xong nhé
 
Bên trên