THÔNG BÁO Đăng kí chuyển giới tính nhân vật

Kay

Gia nhập giang hồ
  • ID: tuanha17
  • Nhân vật : aFear
  • Giới tính cần chuyển sang : Nam sang Nữ
  • ID chịu phí: kaiserkay
 
Bên trên