TÍNH NĂNG Đăng ký đổi tên nhân vật

ybaustin

Gia nhập giang hồ
- Tên tài khoản chịu phí : phuongccc
- Tên nhân vật cũ : ChaoSlayder
- Tên mới muốn đổi : RileyReid
-Tên phu thê: ChaosHunter
- Tên 3 đệ tử :Vipsiliip, U23CongPhuong,daooo
giúp mình gấp gấp @Huyết Ban Nick
 
Last edited by a moderator:

Heo Háo Sắc

Gia nhập giang hồ
Tên tài khoản chịu phí : uynguyen79
- Tên nhân vật cũ : QSxTunga
- Tên mới muốn đổi : HeoTieuThu
- Tên 3 đệ tử :GLxDT01, GLxDT02, TKxTunga
- Tên phu thê ( nếu có ) : SoiKa
Cám ơn ad @Hưng Quân @Huyết Ban Nick
 
Last edited by a moderator:

Bá Vương Kiếm

Gia nhập giang hồ
- Tên tk chịu phí : ztichut1
- Tên nhân vật cũ : PASSINGBy
- Tên nhân vật muốn đổi : Jubin0
- Tên 3 đệ tử : ChangNghiaGiVT , ChangVuiGiVT , ChangConGiVT
 

Bá Vương Kiếm

Gia nhập giang hồ
- id : ztichut4
- Tên nv muốn chuyển : xDoanhDoanhx
- Tên nv muốn đổi : SUMMEr
- tên id chịu phí : ztichut3
- tên 3 đệ tử : KuCoi , MissLucky , dcjuly99
- tên phu thuê : PASSINGBy
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
- id : ztichut4
- Tên nv muốn chuyển : xDoanhDoanhx
- Tên nv muốn đổi : SUMMEr
- tên id chịu phí : ztichut3
- tên 3 đệ tử : KuCoi , MissLucky , dcjuly99
- tên phu thuê : PASSINGBy
xong nha bạn, tuy nhiên không giữ được đệ tử vì chuyển thế lực. Phu thê cũng đang ở dạng tình nhân nên bỏ luôn cưới lại cho mau. Tổng phí của bạn là [email protected]
 

Bá Vương Kiếm

Gia nhập giang hồ
- id : ztichut4
- Tên nv muốn chuyển : xDoanhDoanhx
- Tên nv muốn đổi : SUMMEr
- tên id chịu phí : ztichut3
- tên 3 đệ tử : KuCoi , MissLucky , dcjuly99
- tên phu thuê : PASSINGBy
Chuyển nhâm tên rồi đại ca ơi . Sao thành SUMMERr rồi @@
 

Artistic

Binh Nhì
Mình xin đăng ký đổi tên 2 nhân vật sau:
-----------------------------------
1/- ID: artisthai
- Nhân vật: Kotori
- Tên mới cần chuyển: ArtisThai
-----------------------------------
2/ -ID: artisluong
- Nhân vật: Nery
- Tên mới cần chuyển: ArtisLuong
-------------------------------------
Id chịu phí: artisthai

@Huyết Ban Nick chiều nay bảo trì đổi giúp với nha. Thank @Huyết Ban Nick
 

Artistic

Binh Nhì
Mình xin đăng ký đổi tên 2 nhân vật sau:
-----------------------------------
1/- ID: artisthai
- Nhân vật: Kotori
- Tên mới cần chuyển: ArtisThai
-----------------------------------
2/ -ID: artisluong
- Nhân vật: Nery
- Tên mới cần chuyển: ArtisLuong
-------------------------------------
Id chịu phí: artisthai

@Huyết Ban Nick chiều nay bảo trì đổi giúp với nha. Thank @Huyết Ban Nick
@Huyết Ban Nick đẹp trai chiều nay bảo trì xử lý giúp ca này t với nha ^^
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Mình xin đăng ký đổi tên 2 nhân vật sau:
-----------------------------------
1/- ID: artisthai
- Nhân vật: Kotori
- Tên mới cần chuyển: ArtisThai
-----------------------------------
2/ -ID: artisluong
- Nhân vật: Nery
- Tên mới cần chuyển: ArtisLuong
-------------------------------------
Id chịu phí: artisthai

@Huyết Ban Nick chiều nay bảo trì đổi giúp với nha. Thank @Huyết Ban Nick
xong nha bạn
 

Bá Vương Kiếm

Gia nhập giang hồ
- id : ztichut6
- tên nhân vật : MrKeiPro8x
- tên nhân vật muốn đổi : Jubin0
- 3 đệ : NAmEM, SsOnez , DETUz1
- Tên phu thê : Jubina
- id chịu phí : ztichut4
 

Kay

Gia nhập giang hồ
- Tên tài khoản chịu phí : sieubadao0
- Tên nhân vật cũ : YGCheo
- Tên mới muốn đổi :
Flora
Clara
Sarah
Jade
Lora
Farah
(phiền admin check giúp từ trên xuống dưới tên nào available thì đổi giúp mình với, cứ theo thứ tự trên xuống tên nào còn thì lấy luôn)
- Tên 3 đệ tử: XamKinNguoi ChuTichHuyenVY ChuTichTinhVN
- Thoát bang hội (phiền admin có thể thoát G giúp luôn nhaaaa)

p/s: post trên thiếu xóa giúp mình
 

Kay

Gia nhập giang hồ
- id : sieubadao0
- tên nhân vật : Lora
- tên nhân vật muốn đổi : Draco
- 3 đệ : XamKinNguoi, taoday và 1 đứa nữa e quên tên cmr @@, đang là chủ guild BlazyHouse
- id chịu phí : sieubadao0

chuyển giới qua nam giùm e luôn ợ

@Huyết Ban Nick
 
Bên trên