Kết quả tìm kiếm

 1. Huyết Ban Nick

  TRƯNG CẦU Ý DÂN Các tin đồn ác ý triệt hạ sv

  Ma Kiếm Long tự xin chuyển chứ GM nào can thiệp bạn ơi :-o:-o
 2. Huyết Ban Nick

  THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

  all ae phía trên xong rồi nhé
 3. Huyết Ban Nick

  THÔNG BÁO Đăng kí chuyển giới tính nhân vật

  chuyển id với giới tính xong nha, còn tên nv phải tự mua thẻ đổi nhen
 4. Huyết Ban Nick

  THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

  hk03 xóa bớt nhân vật nhé, còn 2 kia xong rồi
 5. Huyết Ban Nick

  THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

  tạo id mới hoàn toàn giúp mình nha bạn
 6. Huyết Ban Nick

  THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

  tạo id mới hoàn toàn nha bạn
 7. Huyết Ban Nick

  THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

  ko cho chuyển qua id cũ nhé
Bên trên