Kết quả tìm kiếm

 1. Ly Ca Tiếu

  Bái sư - nhận đệ tử - đao khách

  Đao lv 10 cần nhận sư phụ bắc băng cung , mới train lại , chơi lâu dài :"> như bác trên ạ
 2. Ly Ca Tiếu

  Bái sư - Nhận đệ tử .

  Newbie mới chơi cần tìm sư phụ nhiệt tình vui vẻ ạ :( ai nhận e với
 3. Ly Ca Tiếu

  [giúp đỡ] lỗi đăng nhập

  @@ giúp mình với , cứ đến đăt paass 2 là nó ngắt kết nối . hay minh dat pass 2 sai ?! hay tài khoản chưa kichs hoat!!!
 4. Ly Ca Tiếu

  [giúp đỡ] lỗi đăng nhập

  :| không ai giúp được à, cứ set pass 2 xong là nó ra cái bảng ngắt kết nối :( chán quá trời
 5. Ly Ca Tiếu

  [giúp đỡ] lỗi đăng nhập

  Tình hình là mình vừa tạo acc và log vào tới đoạn đăng nhập pass 2 rồi đăng nhập vào kênh thì bị báo mất kết nối và out ra.
Bên trên