Đao Khách

Mạnh mẽ, cường tráng , nội công thâm hậu và khả năng phòng thủ cực kì lợi hại

Quản lý

  • Hưng Quân
    Nếu có nắm lá ngón, Mị sẽ nấu với thịt bò !
Bên trên