BÁN Xit đồ bán acc full tt

Seraph

Gia nhập giang hồ
Combo acc chính phai
- Cung nữ lv59 làm Q 58 59 là up 60
set def 4x ,
Cung 5m full clvc 2x+3
cung 17m full 14 15 +0
ac nttk+5. pill tlc con nhiều
- Đao Nam lv 48 có aoe
set def 4x ổn áo 4x+7 giáp 45 def 41 đao 3m84%
 
Bên trên