Xin hỏi tình hình char ninja hiện tại của sever

Bên trên