XIN XỎ Xin admin nào phụ trách vụ áo choàng

Kay

Gia nhập giang hồ
Xin admin nào phụ trách vụ áo choàng tuần này cho ra mắt áo choàng chiến tướng Yi-sunshin hoặc cho trừ cash rồi add cho mình 1 cái cũng dc T_T Chờ tới thăng thiên chắc cũng chưa ra quá
 
Bên trên