Yulgang VN

MUA BÁN Xác nhận mua bán

dangkhoabui

Gia nhập giang hồ
Tôi ingame Housemen, xác nhận giao dịch với ingame Kiano như sau:
3 ght 30days (900@) +3 sâm(600@) +2 pvp 20%= 150k card VT
3ao choang 2 nam 1 nử đẹp = 150k card VT
2k2@ item tự chọn= 200k card VT
Pét chuột 1 + 8pvp 20= 100k card VT

Giao item trước rồi giao mã thẻ sau.

Ông @ip6plus vào xác nhận rồi giao dịch nào.
 

ip6plus

Gia nhập giang hồ
Tôi ingame Housemen, xác nhận giao dịch với ingame Kiano như sau:
3 ght 30days (900@) +3 sâm(600@) +2 pvp 20%= 150k card VT
3ao choang 2 nam 1 nử đẹp = 150k card VT
2k2@ item tự chọn= 200k card VT
Pét chuột 1 + 8pvp 20= 100k card VT

Giao item trước rồi giao mã thẻ sau.

Ông @ip6plus vào xác nhận rồi giao dịch nào.
xac nhan da giao du iteam. doi nhan card
 
Bên trên