Yulgang VN

BÁN Topic bán đồ

3d là em

Gia nhập giang hồ
Ingame : QuayVeTuoiTho
Xác nhận bán đồ gồm :
Áo kiếm 6x9 8888+7 4 ngoại
Kiếm 71m9 30303029+7 3 hỏa
2 Tay 8887+6 7x9
Giày 8x9 8887 +3
Báo 1 = 1
AB1 = 1
AC ACG HPLT +3 +4
 
Bên trên