BÁN Topic đổi xác thương 9 - vantien1629 - nin9 - hiendzai

vantienhd2

Gia nhập giang hồ
Hai bên đã thống nhất đổi acc với nội thoả thuận như sau:
  • Xác nin9 HienDzai + Kick 3m9 đang cầm + Áo nin 6x + 10k@ trong acc = Xác Thương 9 VanTien16299 + Thương 17m9 đang cầm + Áo ULPT + Áo train
  • Hai bên giao thông tin như song song
  • Mời HienDzaii vào xác nhận
 
Bên trên