TRƯNG CẦU Ý DÂN Thảo luận cầm sư

temo

Binh Nhì
Xin anh hướng dẫn sơ về cầm sư ạ!! em thích cầm nhưng có thời gian chơi cầm sư đến 6x 7x phải nghỉ vì dame to hơn đao 1 tý, def thì thua đao rất nhiều nên train rất dễ chết. mong anh hướng dẫn.

tham khảo qua tý nè
nguồn lấy từ hkdevuong.net đây là phiên bản v.14 nên có 1 số kc thay đổi vị trí lv
 

Quái Cái

Qui ẩn giang hồ
máy bạn đã thấy đao nhảy dame chưa ?, trước khi fix dame các char, mình chuyên solo cởi đồ với XHuynHuX,

mình vũ khí +9 skill 80 được 1k9, nhảy dame là 2k1, đao XHuynhVuX +6 skill mình 1k4, nhảy dame 2k6.

mình thấy đao dame vậy là ok rồi, cho đao mạnh lên chút đi các bạn, không lẽ các bạn muốn đao là bao cát cho các bạn đánh hoài.
 

Johnny Nguyen

Gia nhập giang hồ
máy bạn đã thấy đao nhảy dame chưa ?, trước khi fix dame các char, mình chuyên solo cởi đồ với XHuynHuX,

mình vũ khí +9 skill 80 được 1k9, nhảy dame là 2k1, đao XHuynhVuX +6 skill mình 1k4, nhảy dame 2k6.

mình thấy đao dame vậy là ok rồi, cho đao mạnh lên chút đi các bạn, không lẽ các bạn muốn đao là bao cát cho các bạn đánh hoài.
Giảm def tăng dame được ko. Chứ đao vừa đef trâu vừa phản dame mà cho dame to chắc bá chủ rồi. Mình ngóng char đàn để chơi thử ra sao. Chứ chơi mấy char cũ thấy hơi nhàm chán rồi
 
Bên trên