TRƯNG CẦU Ý DÂN Thảo luận cầm sư

nop

Gia nhập giang hồ
mấy sv pri toàn bị lỗi kc 7 CS....để xem Kteam xử lý kc này như thế nào......rồi về chuẩn bị bán acc......
 

YTMMrboy

Gia nhập giang hồ
nếu như mà ra char mới chắc lại phải mở sever mới ạ ? nếu để sever cũ thì có vẻ hơi thiệt thòi cho char mới ^^
 

cubihk

Gia nhập giang hồ
Cầm sư vẽ bề ngoài nhìn khác là đep . Cầm sư là 1 char có thể nói là trung binh ve mọi mặt dame to lên lv 88 có thể tank thay đao khi lên tt cầm sư pk nhóm rất là lơị co kc bất động 5s và có kc buffdef nữa mong ra cầm sư sớm và cầm sư có thể kep skill như đại phu
 
Bên trên