Thông số cơ bản của cầm sư

mumpasyn

Binh Nhất
-Cầm sư một char sinh sau đẻ muộn của bản 8.0..... với khẳng năng sự dụng âm thanh để sát thương sẽ đem tới cục diện Pk mới cho HKGH.... nhưng để phát huy hết khã năng vẫn lá 1 ẩn số với khác gamer....

-sau đây là bảng chỉ số giúp các bãn lắm rõ hơn về cầm sư so với các char khác....

hk38.pnghk40.png
hk41.png

- mic có 2 cột vẫn chưa ra đc...... bạn nào có nhã ý giúp vs ra đc mic hứa tặng 5k@ lúc vào game.....

P/s: bạn nào quan tâm inbox mic để lấy thông số và tính 2 cột còn lại.......
 

Nam Trung Bảo

Sư Phụ Đao Kiếm Tiếu
Mỗi 10 lv sẽ đc tính là 1 cột mốc xác định điểm cộng.

LV1: 6def + lv1 = 7 sau đó 7+2 = 9 att
Lv2: 7def + lv2 = 9 sau đó 9+2 = 11 att
Lv3 8def + lv3 = 11 sau đó 11+2 = 13 att
..........
.........
.........
Lv11 ( Cột mốc tiếp theo )
LV10 thăng chức cũng đc coi là 1 cột mốc + điểm
LV11: 21def+ 11lv = 32 sau đó 32 + 3 = 35 att
LV12: 22 def+12lv = 34 sau đó 34+3=37 att


Vậy ta có công thức: att= số lv + def + n

trong đó n =

lv1 - n=2
lv10 sau tc n=3
lv17 - n=4
lv22 - n=5
lv32- n=6
lv42.n=7
lv52.n=8
lv62.n=9
 

Nam Trung Bảo

Sư Phụ Đao Kiếm Tiếu
Hoặc mic xem lại xem các chỉ số đã đúng chưa? Nếu đúng thì mình nghĩ các mốc lv kia nó phải có quy luật chớ @@~
 

mumpasyn

Binh Nhất
Mỗi 10 lv sẽ đc tính là 1 cột mốc xác định điểm cộng.

LV1: 6def + lv1 = 7 sau đó 7+2 = 9 att
Lv2: 7def + lv2 = 9 sau đó 9+2 = 11 att
Lv3 8def + lv3 = 11 sau đó 11+2 = 13 att
..........
.........
.........
Lv11 ( Cột mốc tiếp theo )
LV10 thăng chức cũng đc coi là 1 cột mốc + điểm
LV11: 21def+ 11lv = 32 sau đó 32 + 3 = 35 att
LV12: 22 def+12lv = 34 sau đó 34+3=37 att


Vậy ta có công thức: att= số lv + def + n

trong đó n =

lv1 - n=2
lv10 sau tc n=3
lv17 - n=4
lv22 - n=5
lv32- n=6
lv42.n=7
lv52.n=8
lv62.n=9
-- Theo cách của NTB thì ko đc c/x cho lắm làm sao NTB dám chắc chắn các số n của NTB sẽ đúng 100% và tại sao từ Lv1 tới Lv10 thì tăng 2 điểm... nhưng từ Lv10 tới Lv17 tăng 3....rồi tư Lv17 tới Lv22 lại tăng 4.... nó ko theo 1 chu kỳ nào nhất định.
 
Bên trên