Yulgang VN

Thích khách 3x nên op công lực hay tấn công

Daikalop1a

Binh Nhất
Về lý thuyết thì <6x op TC 20 ngon hơn, nhưng thực tế thì TC sv này hơi phế, nhưng nói đi cũng phải nói lại là TC nó rẻ = 1/4 CL nên cứ nhìn giá tiền + hoàn cảnh nhà mình mà fang
 

dcjuly97

Binh Nhất
vấn đề là thế này nếu bạn muốn giết người ở đây là kill auto hoặc đi tlc thì công lực sẽ giúp bạn nhả dame xanh rất cao, nếu cường hóa tầm 7-8 bạn có thể dễ dàng 1 hit 1 mạng bởi dame xanh. Còn tấn công chỉ hỗ trợ bạn train thôi chứ không giúp được nhiều khi pk.
 

NguyenDuyDienBien

Gia nhập giang hồ
vấn đề là thế này nếu bạn muốn giết người ở đây là kill auto hoặc đi tlc thì công lực sẽ giúp bạn nhả dame xanh rất cao, nếu cường hóa tầm 7-8 bạn có thể dễ dàng 1 hit 1 mạng bởi dame xanh. Còn tấn công chỉ hỗ trợ bạn train thôi chứ không giúp được nhiều khi pk.
Mình chỉ train thôi. Cảm ơn bạn nhé!
 
Bên trên