GIÚP ĐỠ Tân thủ cần giúp đỡ

Dat Nguyen

Gia nhập giang hồ
Có bạn nào chơi còn set 2x 3x có thể cho mình mượn để train khi nào lên rồi trả lại không? Mới chơi mà bán đồ 2x 10m thì không biết tiền đâu mà mua nữa :( Cũng ko có ai bán pt 2 3 để op tạm ..

Mình ở sv BBC
 
Bên trên