Sơ lược về Cầm Sư

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Natsu

Binh Nhì
cầm sư lvl 12x debuff tởm lợm khủng khiếp , bọn nó pk thấy cầm sư sợ như quỉ =))))
Nhưng sv train đến 12x thậm chí đến 10x 11x đã phờ râu r , không mơ tưởng =))
 

Natsu

Binh Nhì
Công nhận skill cầm sư đẹp , thiên về 1 hệ
Cầm sư 9 kiểu như thao khống sấm sét
Cầm sư tà thì giống thần lửa =)))))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên